TYD: 09H00

KOBUS PAUW
22 MEI 2022

HEMELVAARTSDIENS
DONDERDAG 26 MEI 2022 - 13:00

bedien deur Adri-a van Aswegen-Janse van Vuuren

FRANCI VAN ZYL-NEL
29 MEI 2022

JULIUS MAGAN
12 JUNIE 2022

JOSHUA MWAMBA
2 - 5 JUNE 2022

PINKSTERDIENSTE

FRANCOIS ENGELBRECHT
19 JUNIE 2022

Hy is soos 'n boom wat by waterstrome

geplant is,wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan

die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

 Psalm 1:3